การเข้าสู่วงการพนันออนไลน์

กระบวนการของการเข้าสู่การแทงบอลออนไลน์นั้นอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย สําหรับลูกค้า 2 กลุ่ม คือ 1. ลูกค้าที่ได้รับการแนะนํามาจากสมาชิกเก่าที่เคยแทงพนันอยู่ก่อนแล้วและ 2. กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีใครแนะนําเข้ามาเล่นพนันบอลออนไลน์ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีผู้แนะนํามาโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 2 ขั้นตอนคือ ผู้ที่ต้องการแทงพนันนั้นสามารถทำการโทรศัพท์เข้าไปยังเจ้าของเว็บไซต์ที่รับแทงพนันหรือพนักงานที่รับสายแทงพนันออนไลน์โดยตรงหรือทำการฝากผ่านผู้ที่แนะนําในการขอ username และ password เพื่อใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์รับแทงพนันบอล หลังจากได้รับ password ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันได้ทันทีโดยผู้เล่นไม่จําเป็นที่จะต้องโอนเงินเข้าไปยังบัญชีธนาคารของผู้รับแทงพนันเลย ในขณะเดียวกันผู้เล่นก็จะได้เครดิตวงเงินเดิมพันซึ่งจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยด้วยกันคือ ความสนิทสนมระหว่างผู้แนะนําและผู้รับแทงพนันและความเชื่อมั่นที่ผู้แนะนํามีให้กับผู้รับแทงพนันซึ่งถือว่าเป็นหลักประกันถึงความสามารถของผู้เล่นพนันว่าจะสามารถชดใช้หนี้พนันได้ตรงตามจํานวนและเวลาที่ตกลงกันไว้ได้หรือไม่ สำหรับกระบวนการการเล่นพนันบอลออนไลน์ของกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีผู้แนะนําโดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน คือ 1. ผู้ที่ต้องการเล่นพนันสามารถโทรศัพท์ไปยังเจ้าของเว็บไซต์หรือผู้รับแทงพนันได้ตามจากโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในโฆษณา ตามหน้าเว็บไซต์รับแทงพนันบอลออนไลน์หรือตามหนังสือพิมพ์กีฬา ในขั้นตอนนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว ทางผู้รับแทงพนันหรือเจ้าของเว็บไซต์จะยังไม่ให้ username และ password แก่ผู้เล่นโดยทันที แต่มักจะให้ผู้เล่นติดต่อไปยังตัวแทนที่รับแทงพนัน เช่น ผู้ที่มีหน้าที่คอยให้ username และ password หรือcall center อีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะทางเว็บไซต์ต้องการลดความเสี่ยงที่ว่าบุคคลที่ติดต่อเข้ามาอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ และที่สําคัญวิธีก็ง่ายต่อการจัดการเพราะโดยปกติแล้วเจ้าของเว็บไซต์รายหนึ่งก็ย่อมมีตัวแทนที่รับแทงพนันอยู่แล้วเป็นจํานวนไม่น้อย และโดยมากผู้ที่เล่นพนันอยู่ก่อนแล้วก็มักจะอยากที่รับเป็นตัวแทนรับเดิมพัน เนื่องจากตัวแทนรับแทงพนันจะได้รับผลประโยชน์บางส่วนจากวงเงินเดิมพัน เมื่อผู้ต้องการเล่นพนันได้ตัวแทนรับแทงพนันแล้ว ผู้เล่นพนันจะได้ username และ password เพื่อให้นำไปใช้เข้าสู่ระบบและจะสามารถวางเงินเดิมได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นพนันได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ตัวแทนรับแทงพนันได้กําหนดไว้ จากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่แล้วบัญชีธนาคารที่ผู้เล่นพนันต้องโอนเงินเข้าไปนั้นมักไม่ใช้บัญชีของตัวแทนรับแทงพนันโดยตรง หรือตัวแทนรับแทงพนันมักจะว่าจ้างบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารหลายๆบัญชีแทนตน ทั้งนี้เพื่อ ไม่ให้การเคลื่อนไหวทางการเงินในแต่ละบัญชีนั้นดูผิดปกติ

Leave a Reply